Herní a chlastací multiklan PrizdiSraCZ - Pohoda

 

Členstvý v klanu

Chceš se stát členem herního a chlastacího multiklanu PrizdiSraCZ?
Pak musíš:
  • Složit přísahu a 100% sní souhlasit!
  • Zaplatit zápisné!
  • Naučit se modlitbu!

Přísaha

Přísahám na svou čest a velkého 12° Knížete a slibuji,že budu furt v pohodě.
Tímto stvrzuji přízeň a oddanost klubu PrizdiSraCZ. Své chlastací úkoly budu plnit se svým nejlepším svědomím, vědomím a většinou až do bezvědomí.
Multiklanu PrizdiSraCZ slibuji, že nepřestanu chlastat, píchat a hrát hry a budu své děti vést touto cestou k naprostému přizdisráčství.
V klanu jsou nedotknutelné svatá sklenka, svatá myš a svatá milenka, neboť o tyto věci se klan většinou nedělí.
Budu se držet zásady "furt v pohodě" a prdel za každou cenu.
To stvrzuji touto přísahou a velkým panákem minimálně 40% kořalky.
Buď v Pohodě a přizdisráčům zdar!

Modlitba

Ó náš velký přizdisráči,jenž si nám velkou žízeň dal a každé ráno péro stavíš, Oprosti nás od všech abstinentů a debilních nepíčů a zanech jen ty co na dno lahve se umí podívati.
Dej,ať velký Kníže pořád teče a pohodové pípy nevyschnou.
Dej,ať každý přizdisráč má žízeň a věčně suché hrdlo.
Uveď v pokušení každého, jenž nechlastá a všechny vyléčené uveď na správnou cestu chlastu a píchání.
Ať žádnému přizdisráči nikdy chlast a kundy nechybí, k tomu nám dopomáhej přizdisráč.
Amen

Hierarchie multiklanu PrizdiSraCZ

1. Elita
Černá barva uniformy, zakládající členové multiklanu.

2. Čestní členové
Modrá barva uniformy, nejbližší zakladatelům multiklanu, platí jednorázový členský příspěvek.

3. Členové
Zelená barva uniformy, členové multiklanu, platí roční členský příspěvek, čerpají výhody klanu.

4. Branci a čekatelé
Bílá barva uniformy, platí čtvrtletní členský příspěvek a čekají na postup mezi členy multiklanu dle PS stanov.

Každý čekatel se může stát členem pouze po schválení 100% členů elity, která vyhodnotí veškerou snahu a úspěchy brance čekajícího na postup mezi členy. Samozřejmostí je naprostá úcta k elitě, která platí i pro čestné členy.
Pravidlo č.1: Člen elity má vždy pravdu.
Pravidlo č.2: Pokud jí náhodou nemá, platí pravidlo č.1
Členové elity mají právo vyloučit kteréhokoliv čekatele po 50% odsouhlasení rady elity a 100% odsouhlasení člena multiklanu. Členům nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody.
 


© 2006 - PrizdiSraCZ - Pohoda
Opletalova 28/930, 110 00 Praha 1, Pondělí až neděle 10:08-? Prostě furt v POHODĚ
 XHTML 1.0